Chính sách bảo mật

Chủ sở hữu của websie này là Nến Thơm Nora

Chúng tôi thu thập, tìm kiếm, xử lý các dữ liệu và thông tin của khách hàng qua website và cam kết bảo vệ quyền riêng tư của khách hàng.

Vui lòng đọc kỹ bản Chính sách bảo mật dưới đây của chúng tôi. Bạn không nên sử dụng website nếu không đồng ý nội dung nào dưới đây.

Thu thập thông tin

Nến thơm Nora cam kết không chia sẻ, trao đổi hay buôn bán thông tin cá nhân của người dùng cho bên thứ ba.

Thông tin cá nhân mà khách hàng cung cấp sẽ được lưu hành và sử dụng trong nội bộ, được cam kết bảo vệ khỏi sự truy cập trái phép.

Sử dụng thông tin

Chúng tôi sử dụng thông tin để đảm bảo rằng bạn có những trải nghiệm tốt nhất trên website, từ đó có thể cải thiện và giúp bạn sử dụng website một cách chính xác và hiệu quả nhất. Ví dụ như nâng cấp trải nghiệm lướt bằng cá nhân hóa website, ngăn chặn và điều tra các vấn đề lạm dụng và an ninh mạng, cam kết bạn luôn nhận được thông báo liên quan đến các dịch vụ sử dụng và các thay đổi điều lệ.

Lưu trữ thông tin cá nhân

Lưu trữ thông tin cá nhân của bạn trong thời gian bao lâu tùy thuộc vào loại thông tin. Chúng tôi cam kết sẽ xóa hoặc ẩn danh thông tin cá nhân của bạn đến khi thông tin đó được xóa.

Quyền lợi của người truy cập

Bạn có quyền truy cập, sửa chữa, cập nhật, xóa thông tin cá nhân. Bạn có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân cho website bất cứ khi nào. Việc từ chối sẽ không ảnh hưởng tới bất cứ quá trình nào của bạn trên websiet của chúng tôi trước đó.

Thay đổi chính sách bảo mật

Khi có những thay đổi cần thiết ở bất kỳ thời điểm nào, chúng tôi có quyền sửa đổi. Tất cả những thay đổi sẽ được cập nhật trên website của chúng tôi.